André Schellesweduwnaar van Françine Van Hout en vriend van Chris Raeymakersuitvaart: aula Verstappen te Geel op woensdag 22 september 2021 om 15 uur

Condoleance toevoegen